Home

Dit is de website van het Nieuwe Baken. Middels deze website willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten rondom het werven van geld voor de bouw van het Nieuwe Baken. Tevens willen wij u hier op de hoogte houden van de bouw van het Nieuwe Baken.

Over

Het nieuwe Baken is in eerste instantie volledig ten dienste aan de Hervormde Gemeente van Gouderak, maar zal binnen Gouderak ook een meer sociaal-maatschappelijke functie krijgen. Er kan hierbij gedacht worden aan een ontmoetingscentrum voor ouderen en jongeren. Ook zal commercieel gebruik, mits binnen de kaders van de identiteit van onze Hervormde Gemeente, worden gepromoot. We kunnen daarbij denken aan ring- of classisvergaderingen, koor- zangavonden, bruiloften en verjaardagen. De aan de kerk gerelateerde activiteiten zullen echter altijd voorrang hebben. Het nieuwe Baken zal in de toekomst uit meerdere ruimtes bestaan. Dit biedt de mogelijkheid dat meerdere activiteiten gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Trailer Nieuwbouw Het Baken

Galerie