Home

Dit is de website van het Nieuwe Baken. Middels deze website willen wij u op de hoogte houden van de activiteiten rondom het werven van geld voor de bouw van het Nieuwe Baken. Tevens willen wij u hier op de hoogte houden van de bouw van het Nieuwe Baken.

Over

Het nieuwe Baken is in eerste instantie volledig ten dienste aan de Hervormde Gemeente van Gouderak, maar zal binnen Gouderak ook een meer sociaal-maatschappelijke functie krijgen. Er kan hierbij gedacht worden aan een ontmoetingscentrum voor ouderen en jongeren. Ook zal commercieel gebruik, mits binnen de kaders van de identiteit van onze Hervormde Gemeente, worden gepromoot. We kunnen daarbij denken aan ring- of classisvergaderingen, koor- zangavonden, bruiloften en verjaardagen. De aan de kerk gerelateerde activiteiten zullen echter altijd voorrang hebben. Het nieuwe Baken zal in de toekomst uit meerdere ruimtes bestaan. Dit biedt de mogelijkheid dat meerdere activiteiten gelijktijdig kunnen plaatsvinden.

Trailer Nieuwbouw Het Baken

Galerie

Vrijwilligerswerk

Vele handen maken licht werk, ook voor dit project bent u allen hard nodig. Daarom vragen we alle gemeenteleden de handen uit de mouwen te steken voor de realisatie van dit project. Er zal veel werk verzet moeten worden, denk bijvoorbeeld aan: leegruimen van het Baken, de sloop, grondwerk, leggen van vloeren, schilderen, bestraten, beplanten, schoonmaken, koffie zetten, brood smeren, noem maar op.

Voelt u zich geroepen? Aanmelden kan bij:
Adri Noordergraaf (06-29088134)
Jan-Kees Noordergraaf (06-15864201)

Donatie

Als u de nieuwbouw van het Baken wilt ondersteunen met een gift, dan kan dat via rekeningnummer NL27FVLB0635811251 t.n.v. Nieuwbouw Baken

Commissie

De activiteitencommissie bestaat uit:

Liza Verkaik
Barry Noordergraaf
André Heuvelman
Bart de Kluyver
Kees de Boer

Uw inbreng voor het helpen iets te organiseren wordt zeer gewaardeerd. Het aanspreekpunt van de activiteitencommissie is Liza Verkaik. De activiteitencommissie is bereikbaar op het volgende e-mailadres: baken@gouderaksekerk.nl