Geschiedenis “Het Baken”

In 1950 werd er geopperd om “naast de kerk een gebouw voor verenigingen” te bouwen. In 1956 wordt dit idee opnieuw leven ingeblazen. Er wordt een commissie opgericht, onder voorzitterschap van D.P. Van Beek, die op 19 oktober 1956 haar eerste vergadering houdt. Wat men in ieder geval besproken heeft is dat er geld ingezameld moest worden. Daarom plaatste men bij de mensen thuis een spaarbusje voor “het Wijkgebouw”. Een aantal dames gingen steeds rond om deze busjes om te ruilen. Deze spaarbusjes leverden heel wat op: van 1 januari tot 1 juli 1957 was er f 1940,38 ingezameld plus een obligatie van f 100,-. (Uit: “Uijt het Quartier van  Gouderack” : kroniek van een dorpskerk)

De eerste spade werdt op 19 oktober 1957 in de grond gestoken om de bouw te starten van het wijkgebouw. Op 5 november 1957 kreeg het wijkgebouw de officiele naam “Het Baken” bij de notaris in Moordrecht.

Acht maanden na de eerste spade in de grond werd de eerste steen gelegd door dominee Plomp zijn vrouw. Vrijdag 21 november 1958 werd het wijkgebouw van stichting “Het Baken” geopend voor gebruik. Knapenvereniging, meisjesclub, (kinder)koor, koffiebar, zondagsschool, vrouwenvereniging, Jeugd klup, Bijbelkring etc. hebben jarenlang onder het dak van “Het Baken”  mooie momenten gehad.

Het beheer van het pand was in handen van meneer Hoogwerf. Later werd het beheer overgenomen door meneer Slappendel.

In 2016 werden de jarenlange plannen rondom een restauratie óf nieuwbouw van “het Baken” eindelijk omgezet in daden. Meerdere tekeningen waren de revue al gepasseerd maar verschillende samenwerkingen hadden nog tot niets geleid.

Het zou uiteindelijk nieuwbouw worden op de plaats waar het oude “Baken” stond. Vrijdag- op zaterdag 31 maart/1 april 2017 werd van het oude Baken afscheid genomen met een 24 uurs-actie ten bate van nieuwbouw “Het Baken”. Het allerlaatste woord over het oude Baken lag bij de jeugd: zij mochten los gaan met grafity. Fragmenten daarvan hangen nu in de opgang naar de bovenverdieping van het nieuwe gebouw.

Maandag 3 april 2017 ging het oude gebouw tegen de vlakte en binnen enkele maanden stond het casco gebouw al overeind.  Het grootste gedeelte was in handen van vrijwilligers onder leiding van de aannemer. Tijdens de zomervakantie en de 2 maanden erna is er hard gewerkt aan de binnenkant zodat 2 december de eerste verhuur plaats kon vinden. s`Morgens werden de laatste stukjes vloer gelegd, de plinten vastgezet en afgelakt en `s middags werd de taart geserveerd  aan de jarige mevrouw Hoogwerf. De vrouw van de vroegere beheerder.

Zaterdag 7 april 2018, een jaar na de afbraak van het oude gebouw, was daar de feestelijke opening van het nieuwe “Baken”. Een prachtige zonnige dag met een “meals and deals on wheels” feest rond het kerkgebouw.

Inmiddels maken we met de kerkelijke gemeente dankbaar gebruik van de mogelijkheden die het nieuwe gebouw te bieden heeft. Zo zijn daar al menig kopjes koffie gedronken na de kerkdiensten en tijdens gemeenteavonden. De jeugd heeft een prachtig eigen domein op de bovenverdieping met verschillende mogelijkheden om te chillen en te socializen. Maar ook om met elkaar te leren wat Gods woord ons persoonlijk te zeggen heeft. Catechisaties en clubavonden geven daar vorm aan evenals de Bijbelkringen voor volwassenen.