Algemeen gebruik van “het Baken”

Op dit moment is het niet mogelijk meer dan 30 personen per ruimte toe te laten in het gebouw. Volgens de landelijke regels is dit inclusief kinderen, exclusief leidinggevenden/personeel.

In de grote zaal beneden is dit geen probleem.

Vanwege de schuine kappen in de grote zaal bóven (het Honk) is dit door de beperkte loopruimte wél een probleem. Daarom is het voor clubs en verenigingen die boven verblijven niet toegestaan om met meer dan 16 personen daar aanwezig te zijn. (Overleg met de beheerder als dat op problemen stuit, er kan altijd meegedacht worden hoe dingen wél mogelijk zijn.)

De twee kleine zalen zijn verantwoord bruikbaar als het niet meer dan zes personen zijn.

Het gebouw moet volgens de voorschriften om 22.00 uur worden verlaten door aanwezigen. Leidinggevenden mogen dan nog wel opruimen, ontsmetten en afwassen.

Aanvullende protocollen voor bezoekers en leidinggevenden van “het Baken” staan in de links hieronder. Gebruik deze en maak je mede-leidinggevende bekend met deze maatregelen.

Natuurlijk zijn we niet afhankelijk van deze protocollen maar mogen we onze hulp en verwachting stellen op de Heere die alles in Zijn hand heeft. Juist als het gaat om de verspreiding en grootmaking van Zijn Naam en daden zal Hij ons daarin helpen. Laten we daarom de moed niet zakken maar kracht putten uit deze belofte. Gezegende activiteiten gewenst!