Leggen beganegrondvloer

Vanuit de kerktoren is goed te zien hoe de nieuwe vloer gelegd wordt.