Over

Het Baken is in eerste instantie volledig ten dienste aan de Hervormde Gemeente van Gouderak, maar heeft binnen Gouderak ook een meer sociaal-maatschappelijke functie. Er kan hierbij gedacht worden aan een ontmoetingscentrum voor ouderen en jongeren. Ook is commercieel gebruik mogelijk, mits het binnen de kaders van de identiteit van onze Hervormde Gemeente valt. We kunnen daarbij denken aan ring- of classisvergaderingen, koor- zangavonden, bruiloften en verjaardagen. De aan de kerk gerelateerde activiteiten hebben echter altijd voorrang. Het Baken bestaat uit meerdere ruimtes, dit biedt de mogelijkheid dat meerdere activiteiten gelijktijdig kunnen plaatsvinden.